Výrobní linky

Po vzoru objektového programování dělíme výrobní linky na samostané celky, které se i samostatně odladí.

Je nutné přesně definovat komunikační rozhraní mezi jednotlivými komponenty.   

Jako u každé realizace je kladen důraz na vizualizaci a přehled aktuálního stavu.V připadě závady je podstatně jednodužší ji detekovat. Zkušenost z praxe je poněkud paradoxní, protože Alarmová hlašení mohou být často zavádějící, důležité je vědět tzv: "co se děje".

 

Pick to light linka dveřních výplní ŠKODA Octávia 3
GA Sachsen montáž stropů VW Golf a Passat


Dodavatel PTL hw : firma RESIM
Výrobní linka : firma Gemax Hodonín

Zadání:
Ze Škoda Auto jsou odesílána data s kompletní konfigurací vyráběného konkrétního vozu
s jedinečným ID tzv: Škoda číslo. Při vstupu do výrobní linky(linku dodává firma GEMAX),
bude načteno ID vozu a apikace dodá výrobní lince konfiguraci dílu.
Výrobní linka na každé pozici vyžádá založení dílů, Pick To Light zobrazí operátorům všechny potřebné díly,
Po odebrání PTL uvolní linku.Pro informaci bude stav a obrázky dílů zobrazeny na monitoru.
Kompletní konfigurace po intranetové ASP NET aplikaci.
Verze kusovníků - import/export do csv.

Vzhledem k očekávané zátěži je nutná kompletní záloha výroby.
Není možné zastavit dodávky "Just in Time" dílů do Škoda Auto.


Popis řešení:

Příjem odvolávek ze serveru Škoda Auto, zpracování a uložení do databáze, oprava v případě změny zákazníkem.
Služba na serveru zákazníka, zálohovaná databáze.
Dvě redundatní PLC B&R, standartně každé řídí jednu linku,
 v případě výpadku druhé PLC převezme obě linky.

Occa 350 optických závor, 50 IO ostrovů.

ASP net intranetová aplikace pro konfiguraci a vizualizaci výroby pro 14 pracovišť (obrázky dílů a stav).
V případě výpdku celého PTL, nebo části oken, je možné přejít pouze na vizualizaci bez blokace linky.

Aplikce vyrobí 2GB logů za 3 týdny, díky tomu lze v připadě reklamace lehce vyhledat posloupnost operací.

Hotline servis od neděle 22.00 - sobota 6.00.

PLC B&R  - 0 hw závad během 5 let (systém řídí 50 ostrovů).
Výroba se stále provádí v Rakousku.Technická podpora České pobočky je výborná.
Nevýhodou může být to, že se jedná o průmyslové PC a ne klasické PLC.Linka pro nástřik lepidla na stropní díly

Dodavatel : firma Evolution design

Robot uprostřed linky nanáší lepidlo na 4 stoly hvězdicovitě rozmístěné kolem.
Řídící systém Siemens S300.

Aplikace lepidla robotem ABB pro stropní díly Audi

Dodavatel : firma Resim
Spolupráce program robota: firma Evolution design

Zadání:
Na rám operátor založí díly, které následně vjedou do uzavřené kabiny, kde na ně bude nastříkáno rovnoměrně robotem lepidlo, poté rám opustí  kabinu a systémem dopravníků se vrátí s již zaschlým lepidlem k operátorovi, který je uloží do bedny.Evidence výroby bude provedena provázáním s podnikovým systémem BLADE(jako SAP)

Realizace:
Robot ABB provede nástřik lepidlem Sika na plechové díly.
Ovládání kabiny, robota a dopravníků - PLC Siemes S300.
Bezpečostní PLC Sick
Aplikace na PC zákazníka - komunikace se síťovou tiskárnou,podnikovým systémem BLADE,PLC a ručním skenerem.
 

Systém rozřazovacích dopravníků jako součást sklářské linky

Dodavatel : firma Resim,Moravia Glass

6 aplikací rozřazování láhví. PLC Siemens S1200, řízení motorů měníče SEW integrované na motoru.
Řídící centrální jednotka SEW MOVI-PLC kompakt.


© Kuesta technology 2017