Zakázkové aplikace

Díky modernímu objektovému jazyku C# máme k dispozici mocný nástroj k realizaci téměř jakékoliv myšlenky.

Díky nové platformě Xamarin je možné vytvářet jeden C# kód pro IOS,Android a Windows Phone

 

Důležitá je myšlenka dotažená do konce, vše ostatní je už pouze práce.

 © Kuesta technology 2017